Pachetul pentru educaţie

Stimată familie,

din ianuarie 2011 copiii, adolescenţii şi tinerii adulţi din familii care beneficiază de ajutoarele sociale enumerate mai jos au dreptul legal la educaţie şi participare socială şi culturală.

Participarea la sport, muzică şi cultură, excursii şcolare şi prânzuri în centrele de zi şi în şcoli fac parte din pachetul pentru educaţie la fel ca şi materialele şcolare, suportul complementar adecvat pentru învăţare şi transportul elevilor. Tabelul ataşat vă oferă o privire de ansamblu a diferitelor servicii de care beneficiați. Dacă primiţi ajutor social II (responsabil Jobcenter) sau ajutor social, beneficii pentru locuinţă, supliment de alocaţie pentru copii, beneficii în conformitate cu legea privind îndemnizaţiile pentru solicitanţii de azil (responsabilă administraţia oraşului), aveţi dreptul să utilizaţi posibilităţile variate ale pachetului pentru educaţie pentru copilul dumneavoastră. Cererile necesare pentru un bun început le găsiţi ataşat.

 

Cererile trebuie completate (inclusiv detalii despre şcoală, grădiniţa cu program prelungit sau instituţia de la care primiţi ajutor – club sportiv, şcoală de muzică, etc) şi depuse la Jobcenter sau la administraţia oraşului.

 

Vă rugăm să reţineţi:

După expirarea serviciilor menţionate mai sus trebuie depusă o nouă cerere pentru a beneficia din nou de pachetul pentru educaţie. O reînnoire automată nu are loc.

 

 

Alte cereri pot fi găsite pe situl:  www.bildungspaket-mg.de

 

Pentru infomaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

 

 

Frau Perret

Koordinierungsstelle der Stadtverwaltung Mönchengladbach

 

Herr Battermann

02161 25-3456

 

02161 25-3455

>>Utilizaţi posibilităţile suplimentare ale „pachetului de educaţie” pentru a vă sprijinii copiii<<

Cu stimă, echipa pentru

“Educaţia şi participarea social activă”

Secţia: Ajutoare sociale şi de locuinţe

Ce fel de sprijin?

Cum şi cât?

Ce trebuie făcut?

Care sunt condiţiile?

Altele?

Excursii de o zi sau

Plata directă şi în

Necesită depunerea

Copii de grădiniţă

Bani de buzunar nu

de mai multe zile

în întregime către

unei cereri

elevi şi eleve

se acordă!

cu clasa sau cu

grădiniţă/şcoală

 

pînă la 24 de ani

 

grădiniţa

 

 

care frecventează o

 

 

 

 

şcoală de profesie

 

 

 

 

şi care nu au un venit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiale pentru

70 euro la data de

Necesită depunerea

Elevi şi eleve

Chitanţele trebuie

 şcoală

01.08 şi 30 euro la

unei cereri. Excepţie:

pînă la 24 de ani,

salvate/păstrate

 

data de 01.02. a

dacă primitţi ajutor

care frecventează o

 

 

fiecărui an şcolar

după SGB II, atunci

şcoală de profesie şi

 

 

 

plăteşte Jobcenter

care nu au un venit

 

 

 

 în mod automat

 

 

 

 

 

 

 

Sprijin extraşcolar

Plata directă către

Necesită depunerea

Elevi şi eleve

Dovada necesităţii

în procesul de

cei care oferă

unei cereri

pînă la 24 de ani,

acestui sprijin,

 de învăţare

serviciile de sprijin

 

care frecventează o

dovadă oferită de

 

 

 

şcoală de profesie şi

şcoală;

 

 

 

care nu au un venit;

Maxim 40 de ore

 

 

 

se cere depunerea

 pe materie pe

 

 

 

unei dovezi că reali-

 an şcolar

 

 

 

zarea scopurilor

 

 

 

 

educaţionale este pericli-

 

 

 

 

periclitată. Ofertele şcolii

 

 

 

 

şcolii trebuie să fie

 

 

 

 

complet epuizate

 

 

 

 

 

 

Transport şcolar

O parte din

Necesită depunerea

Elevi şi eleve

Se respectă regulile din

 

abonamentul lunar

unei cereri

pînă la 24 de ani,

din “Regulamentul acordării

 

 

 

care frecventează o

de costuri pentru transportul şcolar”

 

 

 

şcoală de profesie şi

transportul şcolar”

 

 

 

care nu au un venit

 al NRW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi

Plata directă a

Necesită depunerea

Copii şi adolescenţi

Realizabil prin sport,

participare socială

maximum 10 euro pe

unei cereri

pînă la 17 ani

jocuri, activităţi sociale,

activă

lună către ofertantul

 

 

cursuri de muzică şi,

 

serviciului

 

 

artă, lucrul manual,

 

 

 

 

vizite la muzee sau

 

 

 

 

alte instituţii, activităţi

 

 

 

 

de timp liber (de exmpl

 

 

 

 

teatru, cercetaşi)

Masă de prînz

Plata directă către

Necesită depunerea

Copii de grădiniţă,

Dovada înscrierii

 

grădiniţă/şcoală

unei cereri

elevi şi eleve

pentru masa de

 

sau ofertantul de

 

pînă la 24 de ani

prânz

 

servicii, mai puţin

 

care frecventează o

 

 

1 euro pentru fiecare

 

şcoală de profesie şi

 

 

masă, sumă care

 

care nu au un venit.

 

 

 trebuie plătită de

 

Grădiniţa sau şcoala

 

 

 către părinţi

 

trebuie, în acest caz,

 

 

 

 

să ofere masa de

 

 

 

 

prînz în interiorul

 

Centru de coordonare:

Administraţia Oraşului Mönchengladbach • Aachener Straße 2 • Etajul 5:

 

Frau Perret

02161 25-3456

Camera 517

Herr Battermann

02161 25-3455

Camera 511

 

 

Cerere pentru ajutor pentru locuiţe şi supliment de alocaţie pentru copii (Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher):

Administraţia Oraşului Mönchengladbach • Aachener Straße 2 • etajul 5:

 

Program de lucru:

Luni, miercuri şi vineri                      08.30 - 12.30

Joi                                                    14.00 - 16.30

 

A - G                     Camera 516

H - P                     Camera 515

Q - Z                     Camera 514

 

 

Depunere de cerere la Jobcenter: Mönchengladbach – Viktoriastraße 52 Mönchengladbach-Rheydt – Limitenstraße 144-148

 

02161 9488-0

www.jobcenter-mg.de

 

 

 

 

Oraşul Mönchengladbach

Primarul

Secţia Ajutoare Sociale şi de Locuinţe

41050 Mönchengladbach www.moenchengladbach.de www.bildungspaket-mg.de