Уважаемо семейство

Das Bildungspaket

От януари 2011 г. децата и младежите от семейства, които получават споменатите по-долу помощи имат правото на допълнителни помощи за образование и обществено участие.
Допълнителните помощи могат да бъдат отпуснати както за спортно дружество, музикално училище, училищни екскурзии и обяд в детската градина и училището, така и за учебни материали, допълнителни уроци или транспорт до училището. Таблицата по-долу дава добър поглед върху различните допълнителни помощи. Ако получавате парични обезщетения по закона за социално осигуряване II от Агенцията по труда (Джобцентър), социална помощ, помощи за жилищен наем, допълнителни детски надбавки или обезщетения по закона за бежанците (към общината), имате право за вашето дете да получавате помощи от образователния пакет. Заявленията за това са приложени към тази информационна брошура.
Моля предайте попълнените заявления в съответната Агенция по труда (Джобцентър) или в общината (необходимо е да назовете името на училището, следобедната занималня, спортното сдружение или музикалното училище
Важно:
След изтичане на периода, за който са отпуснати паричните помощи за образование и участие в обществения живот е необходимо да подадете ново зявление. Паричните помощи не се удължават автоматично.
Други заявления могат да бъдат отпечатани от сайт: www.bildungspaket-mg.de
За информация можете да се обърнете към
    Координационна служба към общината Мьонхенгладбах    
Г-жа Perret        Г-н Battermann
02161 25-3456        02161 25-3455
>>Използвайте всички възможности, които Ви предлага образователния пакет. <<
Вашия екип от
Отдела за образование и участие в обществения живот
Главен отдел по социални въпроси и жилищно настаняване

Допълнителни

Директно

Подаване на

Деца, които

 

Kinderta-

Потвърждение

уроци и

заплащане

заявление

посещават

от училището

 помощ при

на учреждението,

 

занималня и

за необходимостта

 обучението

 предлагащо

 

ученици до 24 г.

от допълнителни

 извън училището

 допълнителни

 

възраст, които

часове

 

 уроци

 

учат професия и

макс. 40 часа за предм

 

 

 

не получават

предмет

 

 

 

заплата като

на година

 

 

 

първо се

 

 

 

 

използват учебните

 

 

 

 

мероприятия

 

 

 

 

в училище

 

 

 

 

 

 

 Транспорт до

Парична добавка

Подаване на

ученици до 24 г.

Трябва да се спази

 училището

към месечната

заявление

възраст, които

 регламентът от

 

 карта за пътуване

 

ходят на училище

Закона за

 

 

 

или учат професия

транспортиране

 

 

 

и не получават

 на ученици в NRW

 

 

 

заплата

 

 

 

 

 

 

Участие в

Директно заплащане

Подаване на

Деца и младежи

Приложимо за спорт

социалния и

на таксата от

заявление

до 17 г. възраст

игри, уроци по

културен живот

максимално 10 €

 

 

музика, изкуство

 

месечно на

 

 

за посещение

 

 учреждението

 

 

в музеи, игри

 

 

 

 

и други подобни

 

 

 

 

напр. театрален

 

 

 

 

кръжок

Обяд

Директно заплащане

Подаване на

Деца, които

 

Kinderta-

 Доказателство за

 

на таксата на

заявление

посещават

подадено

 

училището или

 

занималня и

заявление

 

занималнята

 

ученици до 24 г.

за обяд

 

 

 

възраст, които

 

 

 

 

ходят на училище

 

 

 

 

или учат професия

 

 

 

 

и не получават

 

 

 

 

заплата

 

 

 

 

Обядът трябва

 

 

 

 

се предлага от

 

 

 

 

училището

 

Координационна служба в община Мьонхенгладбах
Stadtverwaltung Mönchengladbach • Aachener Straße 2 • 5. етаж:
Г-жа Perret    02161 25-3456    стая 517
Г-н Battermann    02161 25-3455    стая 511
Подаване на заявленията от лица получаващи помощ за жилищен наем и допълнителна помощ за деца (Wohngeld- u Кinderzuschlag)
Stadtverwaltung Mönchengladbach • Aachener Straße 2 • 5. Etage:
Работно време:
Понеделник, сряда и петък     08.30 - 12.30 часа четвъртък    14.00 - 16.30 часа
A - G    стая 516
H - P    стая 515
Q - Z    стая 514
Подаване на заявленията от лица получаващи парична помощ от Агенцията по труда (Jobcenter):
Мьонхенгладбах – Viktoriastraße 52 Мьонхенгладбах-Райдт – Limitenstraße 144-148
02161 9488-0
www.jobcenter-mg.de
Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Отдел по социални въпроси и жилищно настаняване
Fachbereich Soziales und Wohnen
41050 Mönchengladbach
www.moenchengladbach.de
www.bildungspaket-mg.de